Озеленяване

Озеленяване в София

Ландшафтно Проектиране и изграждане на озеленяване

Предлагаме комплексни услуги в озеленяването, включващи както идейна разработка на проект за озеленяване, така и самото озеленяване на дворове, градини, зелени площи в паркове, хотели, търговски площи, и други частни и публични пространства и терени. Към момента усилията ни са насочени предимно към обслужване на обекти в София, Бургас и по Черноморието.

За нас зеленото строителство е изключително интересно, тъй като всеки път е различно. Всеки обект, голям или малък има своята специфика и сложност, в която трябва да се вникне. Изграждането е моментът, в който проектът оживява, когато мечтите и фантазиите се превръщат в реалност. Благодарение на дългогодишния си опит като озеленителна фирма, сме наясно, че резултатът може да е безупречен само при наличието на добра организация, квалифицирани работници и познаване на всички текущи и предстоящи дейности в детайли.
Въпреки силната индивидуалност на обектите, можем да обособим няколко основни етапа от процеса на изграждане.

Искате да знаете цена?

свържете се с нас и получете оферта за озеленяване изготвена специално за вас, със срокове и цени

свържи се и получи оферта за озеленяване

Почистване на терена

Плевелна растителност се премахва ръчно или чрез пръскане със селективен или тотален хербицид. Почистване от строителни отпадъци, камъни, дънери и извозването им извън територията на обекта.

Обработка на почвата

Задължително при почви с лош механичен състав. Най-често се прилага фрезоване, валиране, аериране и други.

Внасяне на хумусна почва и/или торови смески

Предимно при бедни почви, както и при дворовете в градски условия се налага отстраняването на горния почвен хоризонт и внасяне на хумусна почва. Торенето се прилага за по-бърз и по-траен ефект на новозасадената декоративна растителност. Най-често използваните органични торове са прегорял оборски или птичи тор, а от минералните торове се залага на азотни, калиеви, фосфорни или комбинация от трите вида според нуждите на наличната зеленина.

Вертикална планировка

Моделиране на терена – заравняване или направата на изкуствени възвишения (геопластики), легла на водни басейни, терасиране и други.

Нанасяне на проектното решение

Очертаване на алеите, водните площи, архитектурни елементи и други. Отбелязване на посадните места на дърветата, храстите и живите плетове, както и очертаване на цветните петна въз основа на дендрологичния проект.

Засаждане на растителност

Доставяне на висококачествена растителност. Размерите на растенията се съобразяват с оптималното съотношение цена-първоначален ефект. Използваме растения, както от лицензирани местни производители, така и директен внос от Холандия или Италия. Това допринася за бързото адаптиране и прихващане на растенията поради сходните климатични условия.

Райграс (тревна смеска) или тревен чим

 • Затревяване – най-важен е изборът на подходящата тревна смеска – препоръчителни са тревни смески с по-висок процент кълняемост, от видове устойчиви на отъпкване, сянка, болести, засушаване и други. Тук трябва да се вземе предвид, че някои тревни смески постигат по-бърз резултат и добре да се съобразим със сроковете за изпълнение, които сме си поставили. След разпръскването на тревното семе върху предварително заравнената основа, терена се валира, за да се вкопае семето, а след това трябва да бъде полято обилно.
 • Зачимяване – поставянето на готов тревен чим набира все по-голяма популярност. Наличието на няколко български производители и бързата доставка от чуждите дават предпоставка за все по-достъпни цени на чима. Особено подходящо е поставянето на готов тревен чим при търсене на бързо и ефективно решение. При озеленяване на дворно място, вила, хотел, бизнес сграда, ресторант.. използва се винаги когато се търси бърз резултат, ефектът е мигновен.

Допълнителни елементи:

 • Беседки, ротонди, перголи, пейки и други
 • Барбекю, навеси огнища и други
 • Полагане на плочопътеки и градински настилки
 • Полагане на кантиращи лайсни
 • Изграждане на водни ефекти, скални кътове, алпинеуми и други
 • Изграждане на автоматизирана поливна система
 • Укрепване на откоси чрез GEOWEB система, подпорни стени от габиони или бетон, огради и други

Подходящо място за озеленяване:

 • паркове и градини
 • дворни места на частни къщи, вили и градски дворове
 • хотели и хотелски комплекси
 • площи пред магазини, заведения и други търговски обекти
 • зелени площи в жилищни комплекси
 • обществени пространства
 • вътрешни пространства, покривни градини и паркове
 • атракциони и кътове за отдих

Цени за Озеленяване

В зависимост от спецификата на всеки конкретен обект при озеленяването се преминава през използването на различни по обем и характеристики дейности. В офертите си включваме разбивка на цената по отделни пера:
✓ Цени за почистване на терена, за внасяне на почва, за торене на почвата.
✓ За изграждане на тераси и геопластики.
✓ За полагане на настилки и изграждане на плочопътеки.
✓ Цена за затревяване с тревна смеска или чрез полагане на чим.
✓ Цени за засаждане на декоративната растителност по видове растения: многогодишни или сезонни цветя, аранжировки в саксии или кашпи, засаждане на дървета, храсти, жив плет и други.
✓ Цени за изграждане и аранжиране на скални кътове, алпинеуми, декоративни водни площи.
✓ Цена за изграждане на автоматизирана поливна система.
✓ Транспорт и допълнителни дейности (ако има такива).

Цените на посочените дейности и услуги могат да варират и обикновено са различни за всеки отделен случай. Размерът им зависи от много фактори, но най-вече от това колко голям е вашият обект и дали можем да постигнем икономия на мащаба от обем и/или при групиране с другите текущи обекти на фирмата към момента.

В офертата която ще направим специално за Вас, при ценообразуването ще влезем в детайли. Ще получите подробна разбивка с посочена единична цена и сумарни цени съобразени с бройките, квадратурата и обема на суровините, материалите и труда неоходими за изпълнение на заложеното във вашия проект за градина, озеленяване на двор или друго пространство.